Lokaluthyrning

Vi har lokal för exempelvis idrott, möten och barnkalas

Barnkalas (kök och idrottshall)

1000 kr

 Idrott

300 kr/Timme

Övernattning

200o kr/natten max 30 pers.

Lokalbokning

Telefonnr: 073 058 41 74

betalning sker endast via SWICH: 123 614 1352 vid hämtning av nyckeltagg

föreningens medlemmar i huvudföreningen har möjlighet att hyra lokalen till halva priset

Föreskrifter

Ledare skall svara för att alla deltagare känner till och följer gällande ordningsregler

Alkohol/Rökning

Förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet. Rökning är förbjudet 

 Allergi 

Husdjur får ej vistas i förhyrda lokaler

Dörrar/Fönster

Hyresgästen får ej lämna dörrar/fönster olåsta/uppställda

Larm

I lokaler/anläggningar med automatlarm debiteras hyresgästen vid en oriktig utryckning där hyresgästen förorsakat utryckningen

Materiel

Redskap skall återställas på avsedd plats efter verksamhetens slut

Nödutgångar

Det är hyresgästens ansvar att förvissa sig om utrymningsvägar och hur man skall handha förhållanden vid tillbud 

De

Som hyr lokalen ansvarar själva för all städning, diskning, borttagning av ballonger, tejp etc. 

Lägsta ålder på ansvarig som hyr är 18 år